Doof versus doof

doof met grote of kleine d?

Wat is het verschil tussen doof en Doof? Nou, het schrijfbeeld lijkt me. Het komt hierop neer: alle Doven zijn doof, maar niet alle doven zijn Doof.

Een hoofdletter opeisen zonder dat er een punt aan voorafgaat, dat is iets wat enkel die gekke Duitsers zich ongetraft kunnen permitteren. Of die eigengereide Britten. Dat laatste zal wellicht niet verbazen, want onze Engelse vrienden rijden ook links terwijl iedereen weet dat je gewoon fatsoenlijk rechts hoort aan te houden.

Ook in de dovengemeenschap is het, indien de context zich ertoe leent, geoorloofd om op onorthodoxe wijze je capslock aan te slaan. In sommige publicaties waarin auteurs doven benaderen als culturele entiteit, weet de taalpolitie soms niet waar eerst verbaliserren, want ze wordt schaamteloos uitgedaagd als schrijfbeelden als Doof, Sourd en Taub. Rare jongens die Doven.
 

Maar waarom?

Iemand met een gehoorverlies van meer dan x-aantal dB is doof. Dit begrip slaat dus uitsluitend op de medische steekkaart van mensen die de gesproken taal niet of bijna niet kunnen waarnemen zonder hulpmiddelen. Het refereert naar de graad van gehoorverlies en heeft in principe alleen betrekking op het resultaat van het afgenomen audiogram. Een dove persoon kan m.a.w. niet horen.

Doven daarentegen vertegenwoordigen heel wat meer dan een groep van gehoor verstoken mensen. Beweren “ik ben Doof”, is een culturele identiteit opeisen. Achter die grote D scharen zich diegenen die zich identificeren met de taal en cultuur van de dovengemeenschap. Zij zijn trotse gebruikers van gebarentaal, delen tradities en komen, net zoals andere minderheden, verbeten op voor hun rechten. Veelal gaat het om doofgeboren personen die een carrière in een dovenschool hebben opzitten, maar ook doven met een orale achtergrond bekeren zich op latere leeftijd al eens tot het kamp van hun gebarentalige collega’s. Fier zijn op de eigen identiteit gaat hand in hand met de overtuiging dat zij niets verloren hebben, maar er integendeel een extra cultuur hebben bijgewonnen.
 

Bron: Hoe zoenen doven? Ingeborg Scheiris - V.U.: Fevlado Diversus vzw, Stropkaai 38, 9000 Gent