Doof zijn

In cijfers

In Vlaanderen zijn er ongeveer 0,5 miljoen mensen die niet alles kunnen horen. Dat is dus ongeveer 1 op de 12 mensen. Ongeveer 6000 mensen zijn doof of zwaar slechthorend van bij de geboorte of kort daarna.

 

Het ontstaan

Mensen kunnen op elke leeftijd slechthorend of doof worden. Het kan tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte gebeuren, maar het kan ook op elk moment tijdens het leven ontstaan. De voornaamste oorzaken van doofheid zijn erfelijkheid, ziekte bij de geboorte, een ongeval en medicatie, maar dikwijls is de oorzaak ook onbekend.

Afhankelijk van de leeftijd waarop de doofheid optreedt, maken we een onderscheid tussen pre- en postlinguale doven. Ook op basis van de graad van gehoorverlies, onderscheiden we verschillende types

 

Hulpmiddelen

Slechthorenden kunnen met een hoorapparaat en extra inspanning een gesprek voeren. Doven hebben voor de communicatie geen bruikbare gehoorresten. Doven kunnen moeilijker een gesprek volgen. Zij gebruiken een gebarentaal. In Vlaanderen is dat de Vlaamse gebarentaal. Voor een gesprek met horenden kunnen zij een gebarentolk gebruiken.

Sommige doven hebben een cochleair implant (C.I.) waardoor ze in meer of mindere mate opnieuw kunnen horen. Tijdens het zwemmen of bij het slapen gaan, wanneer het C.I. afgenomen wordt, blijven zij echter wel doof. Voor de vorming van een volledige identiteit is het dan ook aangeraden om ook deze doven gebarentaal en dovencultuur aan te bieden. 

In Vlaanderen kunnen doven reeds gebruik maken van verschillende soorten tolkvoorzieningen. Op die manier kunnen ook zij bijvoorbeeld ook telefoneren met horenden. 

 

Gebarentaal

Het leren spreken is voor de meeste prelinguaal doven moeilijk en hun spraak is minder verstaanbaar. Ook het leren lezen en begrijpen van geschreven Nederlands is moeilijk, omdat het Nederlands een gesproken taal is. Daarom is voor doven Nederlands een tweede taal. Voor de Vlaamse doven is de Vlaamse Gebarentaal hun natuurlijke taal. 

Doven onder elkaar ondervinden geen communicatieproblemen, maar in de maatschappij is dat wel vaak het geval. Doofheid brengt echter nog meer gevolgen met zich mee

Meer info vind je op de website van Doof Vlaanderen