Nieuws

20/07/2023 - Verleng je lidgeld voor 2024 - Nieuw rekeningnummer!

Wens je lid te blijven bij Nowedo? 
Verleng jullie lidgeld online of via dit inschrijvingsformulier 2024
Zijn je gegevens niet veranderd, dan volstaat je overschrijving op
dit nieuw rekeningnummer BE64 4700 3180 9152.

Terug naar homepage