Gevolgen van doofheid

Informatie verwerven

Geluid is erg belangrijk. Het kan als waarschuwing dienen, het vertelt wat er om je heen gebeurt en het is erg belangrijk in het contact met andere mensen. Niet alleen omdat je hoort wat iemand zegt, maar ook hoe die persoon het zegt. Het belang van deze informatie wordt vaak onderschat. Omdat dove mensen niets horen, missen zij al deze informatie en alle terloopse informatie waar je niet bij stil staat. Radio is niet toegankelijk en te weinig Vlaamse televisieprogramma's zijn ondertiteld. Nederlands is voor prelinguaal doven een tweede taal, dus is het lezen van de krant ook niet makkelijk. Daarom lopen doven in de huidige informatiemaatschappij dikwijls een informatieachterstand op. 
 

Onderwijs

In Vlaanderen zijn verschillende doveninstituten met peutergroepen, basisscholen en secundair onderwijs. De groep doven is klein. Daardoor is er in de dovenscholen weinig keuze van opleidingen. Om die reden gaan dove leerlingen meer en meer reeds vanaf de basisschool naar het gewoon onderwijs. Ze krijgen ondersteuning vanuit de dovenschool en van tolken Vlaamse gebarentaal.
 

Werk

Vroeger werkte het grootste gedeelte van de doven in de industrie, de dienstverlening of in beschutte werkplaatsen. Dat is door ingegratie in het gewone onderwijs gelukkig veranderd, maar toch blijft het voor doven niet altijd makkelijk om een baan te vinden. Veel dove jongeren vinden het moeilijk om een beroep te kiezen. Het probleem is dat voor veel opleidingen geen tolkuren worden vergoed of dat door het tolkentekort geen tolken beschikbaar zijn. Doven vinden het een groot nadeel dat ze vaak weinig kansen op promotie hebben.
 

Vooroordelen

Veel mensen weten niet zoveel van doofheid af. Mensen roepen dikwijls tegen een dove, of ze weten niet hoe ze moeten reageren en zeggen maar niets. Veel mensen praten over 'doofstommen'. Dit woord komt nog uit de tijd dat doven geen onderwijs kregen en dus inderdaad doof, stom en dom waren. Nu gaan doven gewoon naar school, zoals horende kinderen. Daar leren dove kinderen ontwikkelen. Doven kunnen alleen maar niet horen.
 

Dovencultuur

Doven lopen thuis, op school en op het werk altijd tegen communicatie-problemen aan. Bovendien komen doven veel onbegrip over hun doofheid tegen. Zo kunnen doven makkelijk in een isolement terechtkomen. Daarom zoeken doven dikwijls elkaar op in hun vrije tijd. Zo zijn er ontmoetingsplaatsen voor doven ontstaan, de dovenverenigingen. Deze clubs organiseren allerlei activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, onderwijs en cultuur. Omdat doven meestal in hun eigen groep samenkomen en leven ontwikkelen zij een eigen taal en gebruiken van doven. Dat noemt men 'Dovencultuur'.
 

Deaf Power

De laatste jaren worden doven zich steeds meer bewust van hun mogelijkheden. Doven hebben recht op een eigen plaats in de maatschappij en recht op toegang tot de samenleving. Om als volwaardige burgers mee te kunnen doen, zijn er een aantal voorzieningen nodig zoals tweetalig onderwijs, tolken Vlaamse Gebarentaal, hulpmiddelen en ondertiteling. Steeds meer doven beseffen hun recht op deze voorzieningen. Er wordt aangedrongen op meer toegankelijkheid voor doven. Naar Amerikaans voorbeeld wordt dit wel 'Deaf Power' genoemd.