Activiteiten

Cursus VGT voor doven

Werkgroep Nowedo Vorming: 02/06/2017 tot 05/07/2017

 

CURSUS VGT VOOR DOVEN
 

Een jaar of 4/5 geleden heeft Nowedo Vorming een cursus VGT voor Doven georganiseerd en dat werd door de deelnemers als zeer interessant ervaren. Want veel doven weten niet altijd waarom bepaalde gebaren “zo gemaakt” worden, soms hangt er een geschiedenis aan vast (bv naamgebaren, steden,… ). De gesprekken tussen de cursisten was ook verrijkend voor iedereen.

Daarom wil Nowedo Vorming, in samenwerking met Fevlado-Diversus, opnieuw een cursus VGT voor Doven organiseren. Geert Verstraete zal opnieuw als docent lesgeven. Er zal opnieuw op dezelfde manier lesgegeven worden met veel interactie en het lesmateriaal zal vooral uit video’s bestaan.

De inhoud van de cursus:  

  • Lexicon (gebarenlijst)
  • Etymologie (herkomst van de gebaren)
  • Oude, nieuwe en actuele gebaren (West-Vlaamse gebaren)
  • gebaren van steden en landen                 
  • Hoe gebaren gebruiken
  • grammatica

Doelgroep is: doven en slechthorenden die opgegroeid zijn in/met VGT.

Er zullen 6 lessen gegeven worden van telkens 3 uren per week (pauze inbegrepen) en dit telkens op een vrijdagavond, behalve de laatste les (op woensdag).

De eerste les zal doorgaan op vrijdag 2 juni en vervolgens op 9, 16, 23, 30 en  woensdag 5 juli en dit van 18u00 tot 21u00.

De lessen worden gegeven in het bovenlokaal van Gebarenhuis Nowedo, Polderstraat 76a te 8310 Brugge (St. Kruis).

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 30,00 met inbegrip van het cursuspakket.

Gelieve dit te storten op rekeningnummer BE 58 0013 1243 7379 van Nowedo vzw met vermelding van “VGT voor doven en uw naam”. Je kan inschrijven bij hilde.melis@telenet.be tot 23 mei 2017. Snel inschrijven want de plaatsen zijn beperkt, max 15 cursisten, zo krijgt iedere cursist tijd om te leren/oefenen en kunnen we kwaliteit geven.   
                                                                                                                               
Nowedo Vorming
Hilde Melis

Terug naar overzicht